De Regionale Omroepen in Nederland bundelen hun krachten om samen tot een meer veelzijdige regionale nieuws- en informatievoorziening te komen. Optimaal afgestemd op de behoefte van consumenten en met de inzet van de juiste media, zowel online, offline als on air.

Waarom dit initiatief? Omdat het mediagedrag van consumenten verandert en er nieuwe technische mogelijkheden zijn om consumenten te bereiken. Bovendien laat het medialandschap een verschuiving zien van lokaal naar globaal. Om binding te houden met hun publiek, moeten de Regionale Omroepen focussen op relevante en hoogwaardige regionale content en deze toegankelijk maken via de mediakanalen die regionale consumenten nu en straks gebruiken. 

Tegen deze achtergrond ontstond Regiogroei: een zelfstandig Gezamenlijk Regionaal Online Expertise & Innovatie centrum waaraan vanaf 2020 een groot aantal Regionale Omroepen is verbonden. Er worden zowel digitale distributie- als web- en appontwikkelingen in ondergebracht. Regiogroei zal zich van een startup ontwikkelen tot een online innovatiehart van de Regionale Omroepen.